En Ru

Svetovanje v tujuh državah

Vsekakor je priporočljivo, da za poslovanje v tuji državi, zlasti za svetovanje, dobro razumete kulturo in miselnost te države. Mnogokrat se je že zgodilo, da izdelki, ki se dobro prodajajo v eni državi, nimajo uspeha v drugih. Celo Mc’Donalds se je začel prilagajati značilnostim kuhinje različnih držav.

Tudi poslovna kultura se razlikuje od države do države. Za zahodne države je značilna formalna komunikacija med nadrejenimi in podrejenimi, medtem ko je na primer v azijskih državah pomen nadrejenega z moralnega stališča precej višji.

Ali to pomeni, da morajo biti metode strateškega upravljanja in trženja v različnih državah različne? Ali je možno, da bodo izkušnje strateškega svetovanja, pridobljene v eni državi, neuporabne za druge države? Iz našega vidika ne.

Prvič. Samo orodje strateškega upravljanja je univerzalno. Kot znanstvena disciplina je bila razvita na zahodu, osnovo te disipline pa gradi običajna logika, ki jo imajo ljudje kjerkoli na svetu.

Drugič. Glavna strateška naloga vsakega podjetja ni odvisna od lokacije podjetja. Glavna naloga je najti in obdržati dolgoročno konkurenčno prednost. Seveda sama konkurenčna prednost ni odvisna zgolj od države, temveč tudi od industrije v katerem podjetje deluje in je zatorej edinstvena za vsako podjetje. Toda orodje s pomočjo katerega lahko najdemo to prednost, med drugim je to orodje trženje, je povsem univerzalno.

Prav zato smo mnenja, da bodo naše bogate izkušnje na področju razvoja in izvajanja strategij, pridobljene v različnih državah, koristile slovenskim podjetjem. Jezik strategije je, tako kot jezik upravljanja, univerzalen, in mi le-tega popolnoma obvladamo.

Če vaše podjetje potrebuje kvalificirano pomoč, nam pišite in našli bomo pravo rešitev

ali preberite druge primere zgoraj

NAŠI PRIMERI

Vstop na nove trge

Naloga: pomagati podjetju iz Vzhodne Evrope doseči novo raven v poslovanju, najti nova tržišča in modernizirati izdelek.

Rešitev: Rezultati tržnih raziskav in analize notranjih rezerv podjetja so pokazali, da ima podjetje veliko možnost razvoja na novih trgih sosednjih držav. Anketiranje potrošnikov je pripomoglo k izboljšanju izdelka in njegovi večji razpoznavnosti. Rezultat novega pristopa: prihodek podjetja je zrasel za 14%, dobiček za 22%.

Preberite primer

Vstop na tržišča držav SND

Naloga: Najti optimalen način vstopa izdelkov evropskega podjetja na tržišča Rusije, Ukrajine in Kazahstana. Pridobiti primerno podporo na teh trgih.

Rešitev: Doseženi rezultat: izdelek je na nekaterih regionalnih trgih dosegel 25% tržni delež in se uspešno prodajal dve leti.

Preberite primer