En Ru

Primeri

Vstop na nove trge

Naloga: pomagati podjetju iz Vzhodne Evrope doseči novo raven v poslovanju, najti nova tržišča in modernizirati izdelek.

Rešitev: Rezultati tržnih raziskav in analize notranjih rezerv podjetja so pokazali, da ima podjetje veliko možnost razvoja na novih trgih sosednjih držav. Anketiranje potrošnikov je pripomoglo k izboljšanju izdelka in njegovi večji razpoznavnosti. Rezultat novega pristopa: prihodek podjetja je zrasel za 14%, dobiček za 22%.

Preberi primer

Vstop na tržišča držav SND

Naloga: Najti optimalen način vstopa izdelkov evropskega podjetja na tržišča Rusije, Ukrajine in Kazahstana. Pridobiti primerno podporo na teh trgih.

Rešitev: Doseženi rezultat: izdelek je na nekaterih regionalnih trgih dosegel 25% tržni delež in se uspešno prodajal dve leti.

Preberi primer

Digitalna strategija

Naloga: Podjetje se že vrsto let ukvarja z distribucijo industrijskih izdelkov in rezervnih delov v različne države. Njegova edina konkurenčna prednost je bila širok asortima.

Toda konkurenčna podjetja so bistveno zmanjšala dobiček podjetja, stroški za vzdrževanje osnovnih sredstev pa so ostajali na enako visoki ravni. Podjetju so konkurirala na eni strani majhna regionalna podjetja, ki končnemu kupcu niso mogla ponuditi enako nizke cene, vendar so bila zato bolj prilagodljiva in bolj usmerjena na kupce. Poleg tega je vodstvo podjetja izražalo zaskrbljenost zaradi počasnega uvajanja digitalnih tehnologij.

Rešitev: Uporabili smo tehniko sledenja proizvodnim tokovom (workflow mapping) in izdelali program digitalizacije poslovanja, ki je pripomogel k izboljšanju vseh ključnih kazalcev poslovanja podjetja.

Preberi primer